Organizacja zajęć

Podstawowa jednostka lekcyjna to 60minut.
Termin, długość i częstotliwość zajęć ustalamy dla każdego słuchacza indywidualnie.
 
Najczęściej wybierane opcje, to tygodniowo:
 
 
1 x 60min
1 x 90min
1 x 120min
lub
2 x 45min
2 x 60min
2 x 90min
2 x 120min
W niektórych przypadkach (np. wyjazd za granicę lub podjęcie pracy
w firmie zagranicznej, częstotliwość zajęć może być okresowo zwiększona (3,4 lub 5 razy tygodniowo).