Angielski

Dla dzieci młodszych

(przedszkole i szkoła podstawowa)

Uczymy dzieci od 4-go roku życia metodą "zanurzenia w języku". Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim i są oparte na zabawie.

W nauce od 6-7 roku życia dołączamy elementy czytania i pisania w języku obcym.

Nauka dzieci od 7-8 roku życia opiera się na bardziej zaawansowanych materiałach i ćwiczeniach językowych, jednak zawsze komunikowanie się w języku obcym traktujemy priorytetowo.

W klasach starszych szkoły podstawowej, gdy dzieci moją już opanowane podstawy języka, poszerzamy ich wiedzę i umiejętności oraz przygotowujemy je do egzaminu ósmoklasisty.